januari 17, 2011

Tidigare konferenser

Identitär Idé 5: Identitet och globalisering

Den 29:e juni 2013 hölls återigen Identitär Idé i Stockholm. Det blev den femte konferensen i ordningen, och kom allmänt att uppfattas som den bäst organiserade och intressantaste upplagan hittills.

Förutom en diger talarlista fanns ett flertal aktörer på plats för att marknadsföra sina produkter och knyta kontakter. Konstnären Markus Andersson ställde ut några väl valda tavlor och sålde både affischer och olika former av hantverk, veckotidningen Nya Tider värvade prenumeranter och delade ut gratisexemplar av sin tidning och förlaget Arktos fyllde flera bord med sitt omfattande utbud. Författaren Lars Holger Holm hade även han ett eget försäljningsbord med sin omfångsrika produktion. Mat och dryck fanns till salu, och med tanke på sommarvärmen lyckligtvis även gratis vatten.

Lokalen blev tidigt full, och det var med knapp nöd som sittplatserna räckte till när kvällens förste talare intog podiet. Professor Paul Gottfried, professor emeritus i idéhistoria, talade om vad man egentligen avser med begreppet ”kulturmarxism”, och sina egna erfarenheter av de intellektuella och grupper som brukar sortera under begreppet. Han erbjöd publiken ett brett teoretiskt resonemang, där han bland annat påpekade de avgrundsdjupa skillnaderna mellan klassisk marxism och de föreställningar om sexuell driftsutlevelse och våldsam revolution mot en förment förtryckande västvärld som utmärkte någon som Herbert Marcuse. Gottfried, som studerat för just Marcuse i sina yngre dagar, kunde också berätta underhållande anekdoter runt några av Frankfurtsskolans centrala gestalter, och lyckades därmed vara både informativ och underhållande.

Manuel Ochsenreiter är chefsredaktör för den tyska tidskriften Zuerst! och en av ytterst få västerländska journalister som bemödat sig om att rapportera på plats inifrån inbördeskrigets Syrien. Ochsenreiters föreläsning fick karaktären av en reseskildring, där många fotografier och berättelser från Damaskus och andra delar av Syrien, ställdes mot den samtida medierapporteringen i Väst. Den senare avslöjades som ovanligt absurd – bland annat redovisades hur framstående journalister grundat hela sin rapportering på missvisande Youtubeklipp de laddat ner på sina hotell i Egypten och andra kringliggande stater. Detta har i sin tur varit helt avgörande för de många märkliga och helt felaktiga föreställningar som florerat om kriget i Väst. Ochsenreiter rapporterade också om systematiska rebellangrepp mot sjukhus, och om halshuggningar av förmenta ”regimvänner”. Kanske viktigast av allt tydliggjorde han, att de flesta syrier inte uppfattar kriget som vare sig ett inbördeskrig eller ett krig mot Assad-regimen, utan tvärtom som en kamp mellan det egna landet och dess armé mot utomstående islamistiska extremister och fiender till Syrien. Av den anledningen återfinns många uttalade motståndare till Assad på den så kallade regimsidan, medan rebellsoldaterna – de påstådda ”demokratiaktivisterna” – i många fall inte ens talar arabiska.

Tobias Ridderstråle föreläste om fallet Julian Assange, och om Sveriges märkliga förhållningssätt till Wikileaksgrundaren och utredningen av de brott han anklagats för. Efter en detaljerad genomgång av vad som framkommit i förhör med Assanges påstådda offer, beskrev Ridderstråle de beslut och attityder från kanske främst den svenska åklagarmyndighetens sida, som nu lett till att Assange sitter inspärrad på Ecuadors ambassad i Storbritannien och inte kan ta sig ut. Utan att spekulera allt för mycket i motiven till härvan klargjorde Ridderstråle med allt tydlighet en sak: affären är ”inte särskilt smickrande för det svenska rättsväsendet.”

Konferensens yngste talare var Markus Willinger, en tjugoett år gammal student från Österrike. Willinger har författat den koncisa boken Die identitäre Generation, och i detta gjort sig till något av en ideolog för den tyskspråkiga delen av den identitära rörelsen. Willingers tal var en krigsförklaring mot den 68-generation som han angriper i sin skrift, och en uppmaning till de yngre generationerna att omvärdera de föreställningar – eller kanske snarare den brist på föreställningar – som blivit följden av det kulturradikala förstörelsearbete som accelererat till orimliga nivåer sedan 68-generationens revolt.

Därefter var det dags för en av den franska identitära rörelsens grundare, Philippe Vardon. Vardon inledde (efter lite tekniska svårigheter) med att visa filmer från den franska radikala identitarismens aktioner i Frankrike, bland annat den ockupation av moskén i Poitiers som genomfördes i höstas. Vardon presenterade sin rörelses historia och verksamhet, samtidigt som han kritiserade den franska stats- och mediemaktens självgodhet och otillräcklighet.

Efter ett längre uppehåll för middag, där lokalen också möblerades om för att göra plats för förtäring och umgänge, delade John Morgan från förlaget Arktos med sig av förlagets historia. Konferensdeltagarna fick följa berättelsen från grundandet som Integral Tradition 2009 fram till dagens läge, då Arktos har publicerat över sextio böcker och börjat expandera till fler språk än engelska och svenska (nu senast tyska). En kort frågestund följde, varefter författaren Lars Holger Holm uppenbarade sig med sin senaste bok – Gotisk – i handen.

Holm presenterade lättsamt arbetet med sin senaste bok, skriven tillsammans med danske Kenneth Maximilian Geneser. Det handlar om en kombinerad essäsamling och reseskildring, som i resonerande och poetiska ordalag tar sig an olika historiska frågor kopplade till bland annat de forna goterna och deras berömde hövding Teoderik. Holms genomgång, som följdes av högläsning av ett kapitel ur boken, möttes med uppskattning (samt, förstås, bokföräljning).

Evenemanget avslutades med ett framträdande av neofolkprojektet Solstorm. Enkel, avskalad gitarrmusik med mörk och suggestiv sång avslutade därmed programmet. Även därefter stannade många besökare för att diskutera och ta sig en öl i lokalerna. Än en gång: få torde ifrågasätta att 2013 års Identitär Idé blev den mest lyckade, och vad gäller ämnesval och innehåll också den mest relevanta, upplagan av konferensen hittills.

Publicerat på Motpols redaktionsblogg (klicka för fullständigt reportage med bilder).

Vidare läsning:
Gudomlig Komedi: Identitär Idé 5
Alternative Right: Philippe Vardons tal på Identitär Idé 5
Realisten: Identitär Idé 5

Identitär Idé IV: Från Folkrätt till Eurasien

Lördagen den 28:e Juli hölls den fjärde upplagan av Identitär Idé, i fina konferenslokaler i Stockholm. Ämnet för seminariet var satt till Identitet och geopolitik: Mot en multipolär värld, och dagen till ära hade ett flertal talare bjudits in för att framlägga sina synpunkter på sam- och framtiden.

Kort efter insläppet i de fina och åtminstone till en början luftiga lokalerna inledde Tobias Ridderstråle med att presentera seminariet i dess huvuddrag, varpå han själv intog pulpeten för att hålla det första föredraget. Under rubriken Folkrätten som ursäkt för krig gick juristen på ett föredömligt sätt igenom hur folkrättsbegreppet gått från ett godtyckligt, men i åtminstone vissa sammanhang meningsfullt, regelverk till något som närmast får beskrivas som krigspropaganda. Ridderstråle skildrade hur valda professorer inom fältet via media bereds möjlighet att legitimera interventioner och rena angreppskrig med luddiga resonemang klädda i juridisk språkdräkt. Han exemplifierade genom att bland annat beskriva turerna kring NATO:s intervention i Kosovo, och landade slutligen i det ovärdiga spektakel som omgärdat den ”arabiska våren” och anfallskriget mot Libyen. Det var ett föredrag som för några decennier sedan kanske skulle kunna ha hållits av någon mer distingerad representant för den svenska intellektuella vänstern, representanter som i dagsläget tycks upptagna med annat än att producera seriösa analyser av världsläget.

Ridderstråle följdes av Vavra Suk, chefsredaktör på den numera partipolitiskt obundna veckotidningen Nationell Idag. Suk diskuterade tidningens utveckling från en närmast intern partitidning för det nationalistiska partiet Nationaldemokraterna, till en successivt allt bredare veckotidning med ambitionen att nå utanför traditionella högerkretsar. Ett allt bredare innehåll utlovades, och en del ledtrådar till hur tidningen planerar att förnyas på andra sätt gavs. Nationell Idag uppbär, trots omfattande protester och rena sabotageförsök från individer som tycker att demokrati är deras rätt att bestämma vad andra ska säga, än så länge presstöd, vilket Suk lovade att förvalta på bästa sätt. En statlig utredning om presstödets framtid beräknas vara färdig till 2014, och då kan man nog dessvärre räkna med att regelverket formuleras om i syfte att beröva tidningen pengarna. Om allt går bra kommer man innan dess att, liksom innan stödets uppkomst, kunna stå på egna ben.

Efter en liten paus för fika och mingel äntrade Alex Kurtagic scenen för sin föreläsning –Collapse Scenarios in the West and their Implications. Kurtagic gjorde sig inledningsvis, på sitt underfundigt sarkastiska vis, lustig över de apokalyptiska drömmar som många högerradikaler när om ett kommande ”Ragnarök”, som målas upp i dramatiska bilder och räknas leda till ett förmånligt resultat närmast automatiskt. Verklig kollaps kommer, menade han, ofta i oväntade och annorlunda skepnader än domedagsprofeter brukar anta. Föredraget ägnades sedan till stor del åt att utveckla en typologi, med referenser till gångna tiders imperier och deras mer eller mindre dramatiska slut. Trots föredragets på vissa sätt oroväckande karaktär, avslutades det med en uppmaning: att vi måste ”påminna de som är som vi att världen kan återskapas, att det finns något att tro på och att det finns något att kämpa för, som är sant och rättfärdigt.”

En längre paus med middag följde, då seminariets lite över hundra besökare tog chansen att samtala och knyta kontakter. Därefter var det dags för de ryska gästerna att ta över verksamheten. Mark Sleboda, etnisk ryss med rötterna i USA, men sedan tio år bosatt i Moskva, agerade intellektuellt förband åt  professor Alexander Dugin. Presentationen, A Brief Introduction to Alexander Dugin, Eurasianism, and the political evolution to the Fourth Political Theory, skildrade Dugins intellektuella historik, och det inflytande han haft på rysk och asiatisk politik de gångna decennierna. Sleboda menade att få ryska partier undgått att påverkas av Dugin på ett eller annat sätt, och redovisade hur Dugins tankar påverkat det politiska klimatet i den forna Sovjetunionens stater.

Tämligen omgående då Sleboda talat klart, var det dags för Alexander Dugin. Han talade med utgångspunkt i sin senaste bok, och under titeln The Eurasian Project and the Fourth Political Theory: Towards a Multi-polar World. Resonemanget var komplext, och bitvis inte så lite kontroversiellt. Dugins grundläggande tes var att modernitetens ideologier, liberalismen, kommunismen och fascismen, spelat ut sin roll. Den första av de tre har besegrat de andra två (Dugin hänvisade till de nu pågående massakrerna i arabvärlden som liberalismens slutliga seger över den ”tredje vägens” – fascismens – statsskick), och är nu i färd med att förtära sig själv. Som lösning på problemet föreslår han en fjärde väg, grundad dels på stora kulturkretsar han med ett begrepp lånat från Heidigger benämner Dasein, och dels på ett återkopplande till mänsklighetens etniska och religiösa traditioner. Påståenden som att klass är politiskt irrelevant, att ras är ett ”obevisat koncept” och att själva föreställningen om individen är feltänkt och måste avskaffas i nuvarande form torde ha höjt både ett och två ögonbryn hos mer än en besökare. Samtidigt klargjorde Dugin att teorin är en utgångspunkt för vidare diskussion, formulerad utifrån vad han ser som samtidens faktiska politiska förhållanden.

Besökarna på Identitär Idé 4 tycks överlag ha varit nöjda och belåtna. Den enda allmänt omfattade negativa synpunkten, som de flesta närvarande med rätta tycks ha delat, var vädrets snarare än arrangörernas fel. Värmen i föreläsningssalen var redan tidigt högre än bekväm, och framåt kvällens slut antog den bastuliknande proportioner. Annars var det uppenbart att besökarna fick vad de kommit dit för: relevanta diskussioner av samtidens brännande politiska frågor, avbrutna av enkel men god mat och dryck till obetydligt pris och avslappnat umgänge med gamla och nya bekantskaper. Arktos bokförsäljning slog detta år rekord, med råge. Det, tillsammans med den goda uppslutningen, innebär för övrigt att det ser ljust ut för nästa års upplaga av Nordens kanske nu viktigaste årliga politiska seminarium.

Publicerat på Motpols redaktionsblogg.

Vidare läsning:
Alex Kurtagic: Collapse Scenarios in the West and Their Implications
Alex Kurtagic: Brief Journey to Sweden

Identitär Idé III – Sommar 2011

Den tredje upplagan av Identitär Idé – den andra i år – gick av stapeln i Stockholm den 27:e augusti. Uppslutningen var något lägre än tidigare i år, men stämningen var desto bättre. Redan mitt på dagen hade besökare börjat samlas, och när dörrarna öppnades vid 13-tiden kom evenemanget igång snabbt.

Förutom de inplanerade föreläsningarna fanns ett antal olika aktörer på plats. Arktos bokbord sålde under hela kvällen, och Marcus Anderssons tavlor och slöjdkonst stod utställda i evenemangets förmak. Dessutom medverkade bland andra nystartade klädesmärket Dixerwear med sin underfundiga och stilrena T-shirtdesign, liksom representanter från veckotidningen Nationell Idag.

Efter ett kort öppningsanförande inleddes det späckade programmet med en föreläsning av Lars Holger Holm, som av hänsyn till seminariets utländska gäster talade på engelska. Han gick igenom modernismens historia inom främst konsten. Holm hävdade bland annat att modernismen gått från en visserligen kritisk och destruktiv, men ändå dynamisk, uttrycksform till ett stagnerat upprepande av innehållslösa klichéer.

Sedan äntrade Dr. Alexander Jacob scenen, och höll ett extremt faktaspäckat föredrag om Richard Wagners politiska ideologi och filosofi. En kort men intensiv diskussion utbröt vid slutet av föreläsningen, efter att Jacob kritiserat Nietzsches filosofi i starka ordalag, något som trots att det inte vara länge var allmänt uppskattat.

Efter en paus var det så Dr. Tomislav Sunics tur att hålla sitt föredrag. Sunic behandlade en mängd olika ämnen på sedvanligt vis, och diskuterade bland annat kopplingen mellan nationalism och hat med utgångspunkt i sina egna erfarenheter som kroat.

När Sunic talat färdigt och frågestunden avslutats blev det matpaus, som varade ett par timmar för att ge deltagarna möjlighet att umgås och diskutera. Bland annat smörgåstårta och en mycket god paj serverades till billigt pris. Sedan var det dags för den australiensiske professorn Andrew Frasers efterlängtade debut i Skandinavien.

Professor Frasers föreläsningsvana sken igenom när han presenterade huvuddragen i sin senaste bok: The WASP Question. Juridiska, biologiska och historiska särdrag hos de anglosaxiska folken togs upp, medan Fraser diskuterade hur det kommit sig att just de brittiskättade protestanter som en gång lade under sig världen nu i princip helt förlorat sitt självmedvetande, och är oförmögna att hävda sina intressen på ett medvetet sätt.

Resten av kvällen handlade mer om umgänge och underhållning, då först Winglord framförde några av sina alster. En massiv filmprojektion ackompanjerade konserten, och skapade ett intressant helhetsintryck. Någon timme senare ställdes en flygel fram, och Dr. Alexander Jacob återvände till ämnet Wagner, men denna gång i musikalisk form. Han blandade korta redogörelser för huvuddragen i Der Ring des Niebelungen med makalöst fingerfärdiga pianoframföranden av valda stycken ur operatriologin.

Före, under och efter dessa framföranden fortsatte folk att umgås, handla och diskutera, och konsensus tycks ha varit att det hela varit mycket lyckat. Framåt midnatt började så slutligen lokalen tömmas på folk, efter en heldag i den europeiska kulturens tecken.

Publicerat på Motpols redaktionsblogg.

Identitär Idé II – Vinter 2011: Europas Framtid

Lördagen den 26 februari genomfördes det andra identitära seminariet i Norden. Detta var första gången seminariet utannonserats med offentligt tillgängliga biljetter så att vem som helst skulle kunna närvara. Konceptet visade sig glädjande nog locka fler än förväntat och seminariet hade i slutänden runt 140 besökare.

Samlingen var utlyst till 12.30 och efter att alla ankommit till platsen för seminariet och tagit plats i lokalen drogs programmet för dagen igång.

Flera anföranden
Seminariet kom att inledas med en tyst minut för tre nyligen avlidna kamrater och sympatisörer som bland annat varit användare på forumet nordisk.nu, varav en skulle ha arbetat som funktionär under arrangemanget. Efter detta höll Andreas Nilsson ett inledningsanförande där han hälsade alla välkomna och talade om syftet med seminariet. Han betonade bland annat hur sociala samlingsplatser för regimkritiker är av stor vikt och att Identitär Idé hade ambitionen att vara just en sådan.

Sedan var det dags för Jonas De Geer att ta plats i talarstolen. De Geer talade bland annat om den svåra stund som västvärlden befinner sig i och hur den relativa trygghet vi har idag snabbt kan förändras drastiskt vid samhälleliga funktioners sammanbrott. Han betonade att det därför kommer att behövas mycket praktisk kunskap i framtiden, inte bara teoretisk. Efter sitt anförande tog De Geer också emot frågor från publiken och det var flera som då passade på att fråga om skilda ämnen.

Nästa talare var John Järvenpää som talade om en ekologiskt hållbar utveckling inför framtiden. Han berörde särskilt den ohälsosamma moderna matproduktionen och de många farliga tillsatser som är vanliga idag. De globalistiska storföretagen gör allt för att tjäna pengar och tar ingen hänsyn till jordens eller människors väl. Järvenpää menade istället att ett småskaligt, ekologiskt jordbruk var att föredra och att endast det allra nödvändigaste som inte fanns tillgängligt skulle importeras från utlandet. Han berörde även frågan om en nordisk förbundsstat.

Näste man att tala var den välkände före detta professorn och diplomaten Dr. Tomislav Sunic. Han höll ett långt och innehållsrikt anförande där han berörde flera frågor, bland annat en förklaring av begreppen ”guilt” och ”shame” och hur dessa kan relateras till västvärldens nuvarande politiska och kulturella situation. Den genomgående andemeningen i Sunics tal var att vi som etniska européer inte har något att skämmas för, enbart på grund av vår etniska tillhörighet. Alla folk har rätt att existera – så även européer. Denna grundläggande rätt till existens förnekas dock av de styrande i Europa och USA idag, menade Sunic.

Utöver dessa föredrag höll också representanter för Svensk Student och Nationell Idag presentationer av sina respektive verksamheter. De hade även varsitt informationsbord under dagen där det fanns möjlighet att teckna medlemskap eller prenumeration.

Efter Sunics föredrag var det äntligen dags för middag och det serverades en välsmakande köttgryta med ris, men även ett vegetariskt alternativ fanns att tillgå.

En levande motkultur – konst, livemusik och bokförsäljning
Efter att middagen var avklarad klev konstnären Markus Andersson upp på scenen och tog till orda. Hans föredrag behandlade konstens utveckling och han tog med åhörarna på en odyssé genom den europeiska konsthistorien. Han jämförde olika konstverk, såväl skulpturer som tavlor, från olika tidsperioder och visade hur konsten försämrats under tider av förfall, men att inget kunde jämföras med det innehålls- och formlösa nonsens som den moderna konsten till stor del kommit att utgöras av.

Markus Andersson hade även en utställning under seminariet där han visade upp ett flertal av sina vackra målningar, något som var mycket uppskattat av gästerna. Andersson hade dessutom ett försäljningsbord med bland annat planscher och gutefårsfällar. Även gatukonstnären och samhällsprovokatören Dan Park var på plats och visade upp sina verk samt saluförde sin bok under seminariet.

På plats fanns också bokförlaget Arktos med ett gediget utbud av framför allt böcker men även skivor och t-shirts. Många var de som passade på att inhandla litteratur och produkterna sålde nästan helt slut under dagen.

Nästa punkt på programmet var en paneldiskussion som var tänkt att inkludera fem förbestämda deltagare och skulle behandla frågor kring Europas framtid. På grund av olika orsaker var dock två av de tilltänkta deltagarna tvungna att avstå och de förbestämda frågorna var inte tillräckligt förberedda. Upplägget på paneldiskussionen kom därför att ändras och improviseras men det hela kunde åtminstone genomföras.

Sedan var det dags för något som många länge gått och väntat på – det neoklassiska musikprojektet Winglords första liveframträdande. Detta kom definitivt att överträffa förväntningarna och lyckades bjuda åskådarna på en god portion episk estetik.

Framträdandet inleddes med att Winglords frontman kom ut på scenen iklädd kostym och en gyllene mask. Hans utrustning bestod av två keyboards, en laptop och en trumpet, varav den sistnämnda kom att användas under den inledande låten Intraverunt Principes. Efter den framfördes ytterligare tre låtar och under hela framträdandet projicerades videoklipp från olika filmer med historiska teman samt bilder ur den europeiska historien på en stor filmduk, vilket gav ytterligare en dimension åt uppträdandet. Efter detta gick Winglord av scenen men blev genast inropad igen och framförde ett extranummer inför en entusiastisk publik som ville höra mer. Man kan lugnt konstatera att det blev en lyckad debutspelning för Winglord och förhoppningsvis kommer det att bli fler framöver.

Senare under kvällen spelades kvalitativ europeisk musik med grupper som Rome, New Order, Depeche Mode, Broder Daniel och Sisters of Mercy medan seminariedeltagarna umgicks och hade det trevligt i varandras sällskap. Många nya bekantskaper stiftades under dagen och flera som enbart haft kontakt över internet fick nu möjlighet att träffas och umgås på riktigt i en stimulerande miljö. Det var också glädjande att flera besökare från våra nordiska grannländer gästade seminariet. Syftet att tillställningen skulle fungera som en social plattform för likasinnade systemkritiker anses därför ha uppnåtts.

Arrangörerna tackar alla besökare, funktionärer, artister, utställare och talare som gjorde Identitär Idé till en lyckad och minnesvärd tillställning, trots vissa förseningar under dagen.

Det finns dock alltid utrymme för förbättringar, och inom kort kommer en utvärdering att skickas ut till de som köpt biljetter där synpunkter kan lämnas kring vad som var bra och vad som kunde gjorts bättre. Vi hoppas att alla som deltog på detta sätt vill hjälpa oss att anordna ett ännu bättre arrangemang nästa gång. Väl mött!

Publicerat på Motpols redaktionsblogg.

Andra länkar:
Svensk Student: Vi deltog vid Identitär Idé

Identitär Idé: 2010 – första identitära seminariet i Norden

I slutet av det snörika februari hölls det första seminariet med identitär inriktning i Norden. Skådeplatsen för detta historiska arrangemang var Östergötland och målet med seminariet var att ta de första stegen till en livskraftig identitär gemenskap. I fokus för helgen stod föredrag, utbildning och diskussioner. Deltagarna kom från skilda delar av Sverige såväl som från de övriga av Nordens länder.

Enbart inbjudna gäster
Flera av seminariedeltagarna anlände redan kvällen innan seminariet skulle öppnas vilket gjorde att fredagskvällen ägnades åt social samvaro. Nya bekantskaper stiftades och gamla kamrater återsåg varandra. Intressanta samtal kom att föras och i bakgrunden spelades identitetsfrämjande musik såsom Neofolk. Många hade rest långt och var trötta men för vissa fortsatte diskussionerna långt in på natten och lördagsmorgonen.

Lördagen bjöd på många föredrag
Seminariet inleddes under lördagsförmiddagen med att deltagarna hälsades välkomna av arrangörerna som höll ett kortare tal om varför seminariet arrangeras och vilken potential det har. Efter välkomsttalet var det dags för dagens första föredrag. Solguru från Motpols redaktion talade då under rubriken ”Att bygga gemenskap i identitär regi” och innehållet i hans anförande kompletterade och fördjupade det som arrangörerna tidigare hade berört. Solguru poängterade vikten av att omsätta teori till praktik och bygga konstruktiva sociala gemenskaper för att lägga grunden till en blomstrande rörelse, förankrad i kultur och tradition.

Efter Solguru var det John Järvenpääs tur att ta plats framför de församlade. Hans föredrag var på temat ”Kognitiv psykologi kontra Freudiansk psykoanalys ur ett identitärt perspektiv” och det går att läsa här.

Efter detta började hungern göra sig påmind och passande nog var det dags för lunch. På menyn stod hemlagad potatissallad med rostbiff, vilket uppskattades av de gladlynta och hungriga seminariedeltagarna. Vid det här laget hade det redan skapats en god gemenskap och många livliga diskussioner kunde höras kring borden där maten förtärdes.

När maten tagit slut och deltagarna var mätta och belåtna började Motpol-bloggaren Olympiark att hålla sitt föredrag, som gick under ämnet ”En jämförelse mellan identitarism och andra ideologier”. Olympiark redogjorde för flera olika politiska ideologier ur ett ontologiskt perspektiv, bland annat berördes konservatism, marxism, liberalism och nationalsocialism. Han gick igenom vilken människosyn de olika ideologierna har, hur de anser att samhället ska organiseras samt vad de har för mål. Mot dessa ställde han sedan identitarismen och förklarade på vilket sätt den skiljer sig från de övriga.

Det fjärde föredraget stod dansken Jacob från Integral Tradition för. I sitt föredrag, betitlat ”From Radical Nationalism to Identitarian Traditionalism – making idealism work”, berättade han om sin egen personliga och ideologiska utveckling samt om sina erfarenheter av företagande och hur man kan tjäna sitt levebröd utan att kompromissa med sina ideal. Autonom höll sedan ett föredrag under temat ”Identitet är kultur – metapolitik och kulturkamp” där han vidare förklarade vad de olika begreppen betyder i sig och vad de har för sammanhang. Han gick även igenom vissa grundstenar ur det identitära manifestet samt hur en identitär, metapolitisk kulturkamp bör bedrivas.

Efter Autonoms föredrag var det dags för middag och det bjöds på en alldeles förträfflig viltgryta som snabbt gick åt till samtliga deltagare efter flera portioners påfyllningar. Middagen övergick sedan till diskussioner innan det blev dags för två medarbetare från ett nytt projekt att presentera sin verksamhet inför de nyfikna åhörarna. Projektet visades upp med en estetiskt tilltalande multimediepresentation i vilken ljud och bild samverkade på ett spännande sätt. Detta mottogs väl av församlingen och applåder spred sig över lokalen när presentationen var klar.

Under tiden som de medverkande personerna på seminariet exalterat pratade om det nya projektet både med varandra och med de medarbetare som deltog under arrangemanget, började funktionärerna att förbereda nästkommande aktiviteter som skulle äga rum under kvällen. Både ölprovning och trubadur stod på schemat. Trubaduren hade en bred repertoar och spelade låtar av Kent och Lars Winnerbäck såväl som skandinaviska folkvisor. När ölprovningen och trubadurens framförande gått mot sitt slut fortsatte kvällen med ytterligare gemytlighet, då en discjockey satte igång med sin anläggning och musikutbud som omfattade allt från Neofolk till åttiotalsklassiker av Joy Division och The Cure. Kvällens festligheter fortsatte till sent in på natten och morgonen hade hunnit börja gry innan den sista tonen spelats och den sista diskussionen ebbat ut för att övergå i några timmars välförtjänt sömn innan nästa dag stundade.

Söndag: IT-säkerhet, folkbildning och hemfärd
Under morgonen den andra seminariedagen erhöll deltagarna en kortare genomgång i datorsäkerhet och hur viktigt det är att förebygga med säkerhetsåtergärder på sin dator när internet allt mer stramas åt och övervakas av olika intressen. Med en redovisning av olika säkerhetsprogram som finns tillgängliga och hur enkelt det kan vara att knäcka ett lösenord ökades medvetenheten kring hur man kan vara mer försiktig när man surfar och håller kontakt över internet.

Kursen i IT-säkerhet följdes sedan av en presentation av Marcus Larsson gällande Nordiska förbundets folkbildningssatsning, där åhörarna även kunde ställa frågor om projektet och hur det skall fungera i praktiken med olika studiecirklar och föreläsningar på olika håll i Norden. Föredraget avrundades med en lunch där det serverades en kryddig kycklingsoppa som blev en positiv överraskning för deltagarna och flera tackade därför kökspersonalen för deras fina arbete innan seminariet började gå mot sitt slut. Med mätta och belåtna deltagare avrundades så småningom seminariet efter ytterligare diskussioner och fika innan även de sista av seminariedeltagarna och funktionärerna begav sig hemåt.

Utifrån deltagarnas reaktioner kan det konstateras att Identitär idé blev ett väldigt lyckat arrangemang och en minnesvärd helg, full av intressanta diskussioner, intryck och möten. Detta bådar gott för den identitära rörelsens framtida utveckling och redan nu planeras nya seminarier och träffar.

Publicerat på Motpols redaktionsblogg.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *